Om marjo

 

Porträtt på Marjo Carlson, ägare och terapeut på  marjocarlson.se

Hej! Jag heter marjo

Diplomerad Psykosyntesterapeut vid PsykosyntesAkademin i Stockholm.
Certifierad INT parterapeut (Integrera Neurobiologi med Terapi) utbildad vid Svenska Imagoinstitutet i Kungsbacka.

Relationer, människan som individ, del av en parrelation, familjen, eller arbetsgruppen är det centrala i mitt arbete. Alla är välkomna till mig, och jag utgår från just ditt behov.

Jag har arbetat med människor sedan jag började mitt arbetsliv som vårdbiträde, frisör, inom psykiatrin och inom socialtjänsten med barn och familjer i utsatta situationer. På bemanningsföretag med rekrytering, coachning, omställning och utbildning av både individer, grupper och ledare.

Mitt genuina intresse för människan, våra utmaningar och vår utvecklingspotential har fått mig att välja terapeutyrket.

Jag vidareutbildar mig kontinuerligt, har tystnadsplikt och går i regelbunden handledning hos en erfaren och utbildad handledare.

PsykosyntesAkademin är medlem i EAP, European Association for Psychotherapy. EAP är en intresseorganisation för terapeuter och utbildningsinstitut med olika teoretiska inriktningar från hela Europa. Innan enskilda utbildningsinstitut som är medlemmar kan bedömas av EAP krävs det att den psykoterapeutiska metod som man företräder godkänts. För att en metod, eller ”modalitet” som det kallas inom EAP, skall kunna godkännas behöver den representeras av en europeisk organisation med institut från minst sex olika länder.

Psykosyntes är en erkänd psykoterapimetod inom European Association for Psychotherapy (EAP) som har definierat gemensamma krav för en europeisk legitimation för psykoterapeuter.

Stiftelsen och utbildningsinstitutet PsykosyntesAkademin i Stockholm uppfyller kraven som ställs av EAP, och är sedan länge medlem i EAP. PsykosyntesAkademin är en av grundarna till EFPP.

European Federation for Psychosynthesis Therapy (EFPP) har blivit ratificierad som European WideAccrediting Organisation (EWAO).

 

Relaterade länkar:

European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy ( EFPP )

Psykosyntes Akademin

EAP, European Association of Psychotherapy

Svenska Imagoinstitutet

Mitt Arbetssätt

Det som utmärker mitt arbetssätt är en helhetssyn, en insikt om att allt hänger ihop. Jag kombinerar teoretisk och upplevelsebaserad inlärning i form av föreläsningar, workshops och processer på både individ och gruppnivå.

Som INT terapeut arbetar jag genom linsen av IPNB, (interpersonell neurobiologi) som lyfter in vårt behov av fungerande relationer, samt vårt behov att få skydda oss mot det vi uppfattar som fara.

Genom att integrera den senaste hjärnforskningen i terapiarbetet får du som klient, kunskap om hur vi styrs av inte bara psykologiska utan även biologiska impulser, som ibland gör att vi kan handla på ett sätt som vi önskar att vi inte gjorde.

Kunskapen tar bort mycket skuld och skam, och föreställningen om att det skulle bero på bristande karaktär eller bristande intelligens att vi ibland handlar emot vår egen vilja.

Kunskapen uppmuntrar till självempati och ger möjlighet att ta makten över ditt sätt att reagera på och hjälper dig att hitta alternativa konstruktiva sätt att agera på istället.

Utbildningar

  • Psykosyntesterapeut, Psykosyntes Akademin i Stockholm.
  • INT parterapeut (Integrera Neurobiologi med Terapi), Svenska Imagoinstitutet i Kungsbacka.

Skriv upp dig på nyhetsbrevet!

Kontakta mig

Här kan du ställa frågor eller be om tidsbokning.

(Läkarhuset) Staketgatan 32, 4tr 803 11 Gävle

marjo@marjocarlson.se