Mina Tjänster

Medarbetarstöd

När ni vill erbjuda er medarbetare extra stöd p.g.a. svårigheter i privat- eller arbetslivet, som påverkar hur medarbetaren trivs och fungerar på arbetsplatsen

Konflikthantering

För en sund arbetsmiljö- stöd att komma vidare

Konflikthantering

För en sund arbetsmiljö- stöd att komma vidare

Chefshandledning

För dig som vill lära dig nytt och bli både utmanad, bekräftad och stöttad i ditt arbete, för att skapa goda relationer och en tydlig kommunikation på din arbetsplats

Kontakta mig

Här kan du ställa frågor eller be om tidsbokning.

(Läkarhuset) Staketgatan 32, 4tr 803 11 Gävle

marjo@marjocarlson.se